hỗ trợ khách hàng

 • QUẢN LÝ (MR. CƯƠNG)

  Tel : 0906.773.772 0907.149.119

 • QUẢN LÝ (HÀN QUỐC)

  Tel : 090.870.4948

Dữ liệu

  • Tìm kiếm
  STT Nội Dung Ngày Đăng Lượt Xem
  1 GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - HIMAX VIETNAM 06/07 1849
  2 MÁY KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG BẰNG NƯỚC CHO SPRINKLER 12/10 1385
  3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ XÃ KHÍ GA 3 ZONE - 5 ZONE 21/08 1622
  4 CATALOGUE HI-MAX VIETNAM 06/02 2280
  5 TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY LOẠI P (HP5020 10 ZONE) NEW 08/08 835
  6 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ ADDRESS TYPE (R-TYPE) CÁC LOẠI ĐẦU BÁO CHÁY 13/11 2199
  7 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ĐẦU BÁO NHIỆT CHỐNG NỔ HK-EXFD70 07/11 2433
  8 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY LOẠI THƯỜNG 5 ZONE - 10 ZONE 06/11 2139
  9 HƯỚNG DẪN CÁCH SET ĐỊA CHỈ MODULE HIP600(W) HIMAX 12/04 1960
  10 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BEAM FIRERAY ONE (HD1012M) 12/08 1851
  11 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÁO NHIỆT DẠNG DÂY HD1008 17/07 1848
  12 HỒ SƠ NĂNG LỰC 2019 08/06 1797
  13 MÁY KIỂM ĐỊNH ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY SPRINKLER 30/07 2038
  14 BẢN VẼ MODULE (MODEL : HIS604M) 23/04 2540
  15 BẢN VẼ MODULE (MODEL : HIS602M) 23/04 2288
  16 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI SPRINKLER VÀ TỦ P TYPE, R TYPE 23/04 1965
  17 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI BƠM CHỮA CHÁY 23/04 1951
  18 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI TỦ PACKAGE 23/04 1954
  19 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI TỦ XẢ KHÍ GAS 20/04 2097
  20 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CỬA SẬP 20/04 1877
  21 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VAN BÁO ĐỘNG 20/04 1958
  22 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ ĐIỀU KHIỂN SVP R-TYPE 20/04 2065
  23 SƠ ĐỒ KẾT NỐI DÂY MODULE (MODEL: HIS 602/604) 20/04 2619
  24 SƠ ĐỒ KẾT NỐI DÂY TỦ ĐIỀU KHIỂN XẢ KHÍ 20/04 2249
  25 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ ĐIỀU KHIỂN SVP P-TYPE (MODEL: HM4001) 20/04 2209
  26 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ TRUNG TÂM 20 ZONE P - TYPE (MODEL: HP 5020) 20/04 2197
  27 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ TRUNG TÂM 10 ZONE P - TYPE (MODEL: HP 5020) 20/04 1918
  28 CÔNG SUẤT TIÊU THỤ HỆ THỐNG BÁO CHÁY 20/04 3532
  29 GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 2009:2015 30/03 2041
  30 THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM 16/03 2036
  TOP