hỗ trợ khách hàng

  • Hotline

    Tel : 0906.773.772 (VN)

  • Hotline

    Tel : 0908.704.948 (KR.EN)

Thứ tư, 05:04 Ngày 13/12/2023

1. Máy kiểm tra độ hao mòn thiết bị do độ ẩm môi trường

2. Máy thử nghiệm hoạt động của đầu báo nhiệt hàng loạt

3. Máy thử nghiệm đầu báo nhiệt gia tăng

4. Máy thử nghiệm độ tin cậy của nút nhấn báo cháy

5. ...

Thứ hai, 01:37 Ngày 13/05/2024

 

 

 

 

 

 

Thứ năm, 02:57 Ngày 03/08/2023

Hi-Max Việt Nam đã và đang phấn đấu trở thành một công ty có ích cho xã hội góp phần giảm bớt khó khăn, thiếu thốn mang niềm vui để tiếp thêm nghị lực sống cho những mảnh đời khó khăn.

Thứ sáu, 02:01 Ngày 10/05/2024
TOP