Bản vẽ chi tiết sản phẩm

  • Tìm kiếm
  STT Nội Dung Ngày Đăng Lượt Xem
  1 TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY LOẠI P (HP5020 10 ZONE) NEW 08/08 1154
  2 TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY LOẠI P (HP5020 5 ZONE) MỚI 15/07 1690
  3 TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY LOẠI P (HP5020 20 ZONE) MỚI 31/07 2039
  4 TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ (LOẠI GR) 09/05 2560
  5 BẢN VẼ MODULE (MODEL : HIS604M) 23/04 2801
  6 BẢN VẼ MODULE (MODEL : HIS602M) 23/04 2550
  7 HỘP BÁO CHÁY (HM4008-7, HM4009) 27/03 3444
  8 ĐẦU BÁO KHÓI DẠNG BEAM 27/03 3698
  9 ĐẦU BÁO KHÓI DẠNG BEAM (ANALOG) MODEL : HD1016 27/03 3486
  10 NGUỒN MỘT CHIỀU DC 24V (MODEL : HR6023) 17/05 2719
  11 ĐÈN THOÁT HIỂM TREO TRẦN (MODEL : VN3002) 16/05 2140
  12 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP CHỐNG NỔ (MODEL : FUFL-S) 17/05 2394
  13 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP LOẠI ÂM SÀN HÌNH CHỮ NHẬT (MODEL : HL3081) 16/05 2079
  14 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP ÂM SÀN HÌNH TRÒN (MODEL : HL3022) 16/05 2168
  15 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP LOẠI CHỈ ĐƯỜNG (MODEL : HL3117) 16/05 2273
  16 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP LOẠI LỚN (MODEL : HL3119) 16/05 2172
  17 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP LOẠI VỪA (MODEL : HL3111) 16/05 2270
  18 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP LOẠI NHỎ (MODEL : HL3113) 16/05 2137
  19 ĐÈN XÃ KHÍ GAS CHỐNG NỔ 17/05 2397
  20 CHUÔNG ĐIỆN LOẠI HÌNH TRÒN (MODEL : HR208) 17/05 2390
  21 CÒI ĐIỆN CHỐNG NỔ, CHỐNG NƯỚC (MODEL : FP-FKEX) 17/05 2384
  22 HỘP KẾT HỢP NÚT ẤN CHỐNG NỔ (MODEL : P-2) 17/05 2712
  23 TRẠM NÚT ẤN KÍCH HOẠT VAN TIẾT LƯU (MODEL : HM4003) 16/05 2331
  24 TRẠM NÚT ẤN KÍCH HOẠT XẢ KHÍ GAS ( MODEL : HM4002) 16/05 2276
  25 TRẠM CHỮA CHÁY CHỐNG NỔ BẰNG TAY (MODEL : FMS) 17/05 2426
  26 TRẠM NÚT ẤN CHỐNG NỔ KÍCH HOẠT NƯỚC HỆ THỐNG SPRINKLER (MODEL : SVP) 17/05 2384
  27 ĐÈN CHỈ ĐƯỜNG (MODEL : HE2003) 16/05 2236
  28 ĐÈN NHÁY (MODEL : HE2006/HE2006-1) 16/05 2348
  29 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP 23/04 2229
  30 ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 23/04 2390
  TOP