Thiết bị chữa cháy

Thứ năm, 01:17 Ngày 16/05/2019
Thứ năm, 10:50 Ngày 02/05/2019
Thứ năm, 03:38 Ngày 12/01/2017
Thứ năm, 03:30 Ngày 12/01/2017

 

 

 

Thứ hai, 03:22 Ngày 09/11/2020
Thứ bảy, 01:19 Ngày 28/03/2015
Thứ bảy, 01:19 Ngày 28/03/2015
Thứ sáu, 10:41 Ngày 07/10/2016
Thứ ba, 09:48 Ngày 24/10/2017

Đường ống C-PVC là vật liệu đường ống có độ bền cao, nhẹ giúp giảm tải trọng của tòa nhà và được sử dụng chữa cháy có khả năng dập tắt sớm ngay khi phát sinh hỏa hoạn.

Vì vậy nó được sử dụng rộng rãi ở các nước tiên tiến như Mỹ và Châu Âu, Ở Hàn Quốc hiện cũng đang ...

TOP