Sản phẩm kinh doanh

Sản Xuất

Đầu báo cháy:

Đầu báo nhiệt gia tăng, đầu báo nhiệt cố định, đầu báo khói quang điện, đầu báo nhiệt và khói kết hợp, đầu báo khói quang điện loại analog, đầu báo nhiệt loại analog, đầu báo khói dạng Beam, đầu báo khói dạng Beam loại analog, đầu báo khói đơn trạm, đầu báo nhiệt dạng dây khí, đầu báo nhiệt dạng dây điện…

Thiết bị báo cháy

Nút ấn báo cháy bằng tay, chuông báo động, đèn nháy, đèn chỉ dẫn lối thoát, chuông điện…

Đèn

Các loại đèn thoát hiểm khẩn cấp.

Trung tâm điều khiển báo cháy

Trung tâm điều khiển báo cháy INTELLEX loại N, hệ thống bàn màn hình hiển thị CRT, nguồn điện một chiều, trung tâm điều khiển báo cháy INTELLEX loại II, bảng đồ thị bằng gạch, trung tâm điều khiển báo cháy loại P, trung tâm điều khiển tắt khí gas...

 Công Tác Lắp Đặt

Lăp đặt thiết bị báo cháy

Lắp đặt hệ thống chữa cháy vách tường, sprinkler.

Lắp đặt hệ thống bơm chữa cháy tự động.

Hệ thống khí CO2, NAF III, Halon.

Hệ thống bọt chữa cháy.

Hệ thống bột chữa cháy.

Lắp đặt hệ thống điện báo cháy

Lắp đặt hệ thống tự động phát hiện cháy.

Lắp đặt hệ thống thoát hiểm và chỉ dẫn.

Lắp đặt hệ thống điện sự cố cho hệ thống báo cháy.

Lắp đặt hệ thống điện sự cố cho hệ thống báo khói.

Lắp đặt toàn bộ hệ thống báo cháy.

Công tác hỗ trợ cho hệ thống điện thoại không dây.

Những vấn đề khác liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy

Được lắp đặt cho nhà máy đặc biệt, tòa nhà thông minh….

TOP