Hướng dẫn sử dụng và kết nối thiết bị

  • Tìm kiếm
  STT Nội Dung Ngày Đăng Lượt Xem
  1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ XẢ KHÍ GAS 3 ZONE - 5 ZONE 21/08 1920
  2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ ADDRESS TYPE (R-TYPE) CÁC LOẠI ĐẦU BÁO CHÁY 13/11 2465
  3 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ĐẦU BÁO NHIỆT CHỐNG NỔ HK-EXFD70 07/11 2745
  4 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY LOẠI THƯỜNG 5 ZONE - 10 ZONE 06/11 2442
  5 HƯỚNG DẪN CÁCH SET ĐỊA CHỈ MODULE HIP600(W) HIMAX 12/04 2172
  6 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BEAM FIRERAY ONE (HD1012M) 12/08 2107
  7 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÁO NHIỆT DẠNG DÂY HD1008 17/07 2100
  8 MÁY KIỂM ĐỊNH ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY SPRINKLER 30/07 2335
  9 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI SPRINKLER VÀ TỦ P TYPE, R TYPE 23/04 2144
  10 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI BƠM CHỮA CHÁY 23/04 2131
  11 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI TỦ PACKAGE 23/04 2171
  12 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CỬA SẬP 20/04 2079
  13 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VAN BÁO ĐỘNG 20/04 2173
  14 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ ĐIỀU KHIỂN SVP R-TYPE 20/04 2277
  15 SƠ ĐỒ KẾT NỐI DÂY MODULE (MODEL: HIS 602/604) 20/04 2887
  16 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ ĐIỀU KHIỂN SVP P-TYPE (MODEL: HM4001) 20/04 2410
  17 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ TRUNG TÂM 20 ZONE P - TYPE (MODEL: HP 5020) 20/04 2434
  18 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ TRUNG TÂM 10 ZONE P - TYPE (MODEL: HP 5020) 20/04 2163
  19 CÔNG SUẤT TIÊU THỤ HỆ THỐNG BÁO CHÁY 20/04 4074
  20 CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY R-TYPE 18/11 3158
  21 TRẠM VAN TIẾT LƯU BẰNG TAY (HM4003) 02/04 2869
  22 ĐẦU BÁO KHÓI ĐƠN TRẠM (HD1003S) 02/04 3253
  23 TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ (HIP 600W) 28/03 3104
  24 ĐẦU BÁO KHÓI DẠNG BEAM LOẠI ANALOG (HD1016) 28/03 3151
  25 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY FM200 28/03 2866
  26 TRUNG TÂM BÁO CHÁY LOẠI P HP5020 – 20 ZONE 28/03 3017
  27 ĐẦU BÁO KHÓI DẠNG BEAM (HD1012) 28/03 2877
  28 TRUNG TÂM BÁO CHÁY INTELLEX II LOẠI R 28/03 3007
  29 TRẠM TẮT KHÍ GAS BẰNG TAY (HM4002) 28/03 2601
  30 TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY LOẠI P (HP5020 5-10ZONE) 28/03 3621
  TOP