hỗ trợ khách hàng

 • QUẢN LÝ (MR. CƯƠNG)

  Tel : 0906.773.772 0907.149.119

 • QUẢN LÝ (HÀN QUỐC)

  Tel : 090.870.4948

Bản vẽ chi tiết sản phẩm

  • Tìm kiếm
  STT Nội Dung Ngày Đăng Lượt Xem
  1 TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY LOẠI P (HP5020 10 ZONE) NEW 08/08 333
  2 BẢN VẼ MODULE (MODEL : HIS604M) 23/04 2059
  3 BẢN VẼ MODULE (MODEL : HIS602M) 23/04 1798
  4 HỘP BÁO CHÁY (HM4008-7, HM4009) 27/03 2756
  5 ĐẦU BÁO KHÓI DẠNG BEAM 27/03 2879
  6 ĐẦU BÁO KHÓI DẠNG BEAM (ANALOG) MODEL : HD1016 27/03 2692
  7 TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY LOẠI P (HP5020 5 ZONE) MỚI 15/07 1096
  8 TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY LOẠI P (HP5020 20 ZONE) MỚI 31/07 1469
  9 NGUỒN MỘT CHIỀU DC 24V (MODEL : HR6023) 17/05 1965
  10 ĐÈN THOÁT HIỂM TREO TRẦN (MODEL : VN3002) 16/05 1624
  11 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP CHỐNG NỔ (MODEL : FUFL-S) 17/05 1751
  12 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP LOẠI ÂM SÀN HÌNH CHỮ NHẬT (MODEL : HL3081) 16/05 1596
  13 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP ÂM SÀN HÌNH TRÒN (MODEL : HL3022) 16/05 1621
  14 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP LOẠI CHỈ ĐƯỜNG (MODEL : HL3117) 16/05 1677
  15 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP LOẠI LỚN (MODEL : HL3119) 16/05 1669
  16 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP LOẠI VỪA (MODEL : HL3111) 16/05 1726
  17 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP LOẠI NHỎ (MODEL : HL3113) 16/05 1646
  18 ĐÈN XÃ KHÍ GAS CHỐNG NỔ 17/05 1794
  19 CHUÔNG ĐIỆN LOẠI HÌNH TRÒN (MODEL : HR208) 17/05 1836
  20 CÒI ĐIỆN CHỐNG NỔ, CHỐNG NƯỚC (MODEL : FP-FKEX) 17/05 1830
  21 HỘP KẾT HỢP NÚT ẤN CHỐNG NỔ (MODEL : P-2) 17/05 2075
  22 TRẠM NÚT ẤN KÍCH HOẠT VAN TIẾT LƯU (MODEL : HM4003) 16/05 1784
  23 TRẠM NÚT ẤN KÍCH HOẠT XẢ KHÍ GAS ( MODEL : HM4002) 16/05 1809
  24 TRẠM CHỮA CHÁY CHỐNG NỔ BẰNG TAY (MODEL : FMS) 17/05 1845
  25 TRẠM NÚT ẤN CHỐNG NỔ KÍCH HOẠT NƯỚC HỆ THỐNG SPRINKLER (MODEL : SVP) 17/05 1805
  26 ĐÈN CHỈ ĐƯỜNG (MODEL : HE2003) 16/05 1626
  27 ĐÈN NHÁY (MODEL : HE2006/HE2006-1) 16/05 1682
  28 ĐÈN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP 23/04 1638
  29 ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 23/04 1696
  30 CHUÔNG ĐIỆN (MODEL : HR208S) 16/05 1784
  TOP