hỗ trợ khách hàng

 • QUẢN LÝ (MR. CƯƠNG)

  Tel : 0906.773.772 0907.149.119

 • QUẢN LÝ (HÀN QUỐC)

  Tel : 090.870.4948

Hướng dẫn sử dụng

  • Tìm kiếm
  STT Nội Dung Ngày Đăng Lượt Xem
  1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ XÃ KHÍ GA 3 ZONE - 5 ZONE 21/08 774
  2 CATALOGUE HI-MAX VIETNAM 2022 18/04 750
  3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ ADDRESS TYPE (R-TYPE) CÁC LOẠI ĐẦU BÁO CHÁY 13/11 1207
  4 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ĐẦU BÁO NHIỆT CHỐNG NỔ HK-EXFD70 07/11 1376
  5 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY LOẠI THƯỜNG 5 ZONE - 10 ZONE 06/11 1181
  6 HƯỚNG DẪN CÁCH SET ĐỊA CHỈ MODULE HIP600(W) HIMAX 12/04 1169
  7 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BEAM FIRERAY ONE (HD1012M) 12/08 1108
  8 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÁO NHIỆT DẠNG DÂY HD1008 17/07 1085
  9 MÁY KIỂM ĐỊNH ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY SPRINKLER 30/07 1287
  10 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI SPRINKLER VÀ TỦ P TYPE, R TYPE 23/04 1301
  11 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI BƠM CHỮA CHÁY 23/04 1280
  12 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI TỦ PACKAGE 23/04 1266
  13 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI TỦ XẢ KHÍ GAS 20/04 1406
  14 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CỬA SẬP 20/04 1244
  15 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VAN BÁO ĐỘNG 20/04 1264
  16 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ ĐIỀU KHIỂN SVP R-TYPE 20/04 1302
  17 SƠ ĐỒ KẾT NỐI DÂY MODULE (MODEL: HIS 602/604) 20/04 1642
  18 SƠ ĐỒ KẾT NỐI DÂY TỦ ĐIỀU KHIỂN XẢ KHÍ 20/04 1358
  19 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ ĐIỀU KHIỂN SVP P-TYPE (MODEL: HM4001) 20/04 1450
  20 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ TRUNG TÂM 20 ZONE P - TYPE (MODEL: HP 5020) 20/04 1425
  21 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DÂY TỦ TRUNG TÂM 10 ZONE P - TYPE (MODEL: HP 5020) 20/04 1235
  22 CÔNG SUẤT TIÊU THỤ HỆ THỐNG BÁO CHÁY 20/04 2112
  23 CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY R-TYPE 18/11 2107
  24 TRẠM VAN TIẾT LƯU BẰNG TAY (HM4003) 02/04 2022
  25 ĐẦU BÁO KHÓI ĐƠN TRẠM (HD1003S) 02/04 2163
  26 TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ (HIP 600W) 28/03 2149
  27 ĐẦU BÁO KHÓI DẠNG BEAM LOẠI ANALOG (HD1016) 28/03 2159
  28 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY FM200 28/03 2050
  29 TRUNG TÂM BÁO CHÁY LOẠI P HP5020 – 20 ZONE 28/03 2131
  30 ĐẦU BÁO KHÓI DẠNG BEAM (HD1012) 28/03 1971
  TOP