hỗ trợ khách hàng

  • Hotline

    Tel : 0906.773.772 (VN)

  • Hotline

    Tel : 0908.704.948 (KR.EN)

Himax cung cấp thiết bị thử, kiểm tra đầu báo khói, nhiệt.
Thứ hai, 01:37 Ngày 13/05/2024

 

 

Video hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra đầu báo khói, nhiệt HI-MAX

Link Youtube: https://youtu.be/lPmRxuovIF0?si=TI4Lg3GCBcmNJ3Ia

 

Video hướng dẫn sử dụng thiết bị tháo lắp đầu báo khói, nhiệt HI-MAX

Link Youtube: https://youtu.be/2TZgfidBero?si=E1901wY9L0rxmDM1

 

TOP